× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Chirurgii Plastycznej SPZOZ

Oddział wewnętrzny - Szpital Chirurgii Plastycznej SPZOZ

Informacje o komórce

Szpitalnictwo

Oddział chorób wewnętrznych

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne

Zakres świadczonych usług:

  • Choroby wewnętrzne


Adres

74-868-12-95
Kościelna 1
57-320 Polanica-Zdrój

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1